Antalis & Europese REACH regulering

Wellicht bent u ervan op de hoogte dat de Europese regelgeving 1907/2006, aangaande de Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen (REACH) vanaf 1 juni 2007 in werking is getreden. De naleving gebeurt in meerdere fases en de reguliere voorschriften variëren al naar gelang de aard van de producten en de hoeveelheden die geïntroduceerd worden op de Europese markt.

Reach2.jpg