Antalis' MVO-strategie: inspireren en voorop lopen

img-CSR.jpg

 Antalis heeft 4 hoofdpijlers gedefinieerd voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die betrekking hebben op de belangrijkste kwesties van de groep. De MVO-strategie is gebaseerd op ISO 26000 en garandeert volledige naleving van regelgeving en internationale normen. 

 

“Wij zien MVO als een aanpak die kansen creëert. Het stimuleert innovatie, komt tegemoet aan de verwachtingen van onze stakeholders en biedt een stevige basis om belangrijke oplossingen te ontwikkelen”

Hervé Poncin, CEO.

img-CSR-2.jpg

Behoorlijk bestuur

1. MVO-beleid, verslaglegging en netwerk van correspondenten

 • Antalis visie
  Een MVO beleid ontwikkelen, gebaseerd op meetbare doelen.

Bepalen van duidelijke acties, ondersteund door gestandaardiseerde verslagprocedures en goedgekeurd door organisaties van onafhankelijke derden. Trainen en versterken van een netwerk MVO-correspondenten in alle branches en voor alle vastgestelde initiatieven.

 • Strategisch doel

Naadloos integreren van MVO-gerelateerde onderwerpen, instrumenten en processen in het hart van het business model van de groep.

2. Bedrijfsethiek

 • Antalis visie
  Garanderen dat de activiteiten van de groep, waar ook ter wereld, worden gemanaged met volledig respect voor onze Interne Gedragscode en voor lokale en internationale regelgeving; met speciale nadruk op vraagstukken met betrekking tot mededingingsrecht.
 • Strategisch doel

100% van de medewerkers die direct betrokken zijn bij deze onderwerpen, elke twee jaar trainen over bedrijfsvorming en met name over mededingingsrecht.

img-CSR-3.jpg

Natuurlijke hulpbronnen

1. Traceerbaarheid en verantwoord supply-chain management

 • Antalis visie

Traceerbaarheid van producten verbeteren, 'riskante' toevoerbronnen reduceren, het aantal verantwoorde aanleveringen vergroten en oplossingen versterken die passen in de kringloopeconomie.

 • Strategisch doel

85% van het inkoopvolume integreren in een complete procedure voor traceerbaarheid, inclusief grondig onderzoek (papier en niet-papier).

2. Energie

 • Antalis visie
  Milieu-impact gerelateerd aan energieverbruik verminderen en de CO2-voetafdruk veroorzaakt door transport beter managen.
 • Strategisch doel

onze belangrijkste magazijnen ISO 50001 certificeren. 90% van de CO2 voetafdruk (veroorzaakt door transport) via Antrak® monitoren.

img-CSR-4.jpg

Mensen

1. Gezondheid en veiligheid

 • Antalis visie

Een veilige en gezonde werkomgeving garanderen en ook welzijn op het werk ontwikkelen en voorwaarden creëren voor goede prestaties voor alle werknemers. Bij al onze activiteiten streven naar nul ongevallen en beroepsziektes.

 • Strategisch doel

Verminderen ongevallen die leiden tot verzuim.

2. Trainingen en stages

 • Antalis visie
  Training versterken voor aanpassing aan de nieuwe eisen van de markt en nieuwe banen creëren door middel van stages.
 • Strategisch doel

Jaarlijkse training voor 80% van het personeel. 14 uur per werknemer per jaar.

img-CSR-5.jpg

Productaanbod

1. Milieuverantwoordelijkheid

 • Antalis visie

De vraag naar milieuverantwoorde producten bevorderen en een uitgebreid assortiment innovatieve producten aanbieden. Het aanbod aan recyclede producten versterken en promoten om zo de kringloopeconomie mogelijk te maken.

 • Strategisch doel

Vaststellen en ontwikkelen van het milieuverantwoorde aanbod voor packaging en visuele communicatie.