Antrak, de duurzame toeleveringsketen van Antalis

Betere traceerbaarheid voor verantwoorde producten.

img-antrak-logo.jpg

 

MVO-informatie van bijna 300 leveranciers verzameld op één platform. 

Dit instrument maakt het verzamelen, centraal beheren en analyseren van data over naleving van regels , traceerbaarheid en over het respecteren van de MVO-inspanningen mogelijk. Hiermee is Antalis een pionier binnen de sector en biedt zo haar klanten volledige zekerheid over hoe verantwoord de producten zijn. 

Antrak: uniforme en uitgebreide data over de supply chain in één structuur

Door uitgebreide informatie over traceerbaarheid in de toeleveringsketen te verzamelen en centraal toegankelijk te maken, is Antalis in staat haar klanten van degelijke MVO-gegevens te voorzien. Daarnaast maakt het ook sterke, transparante relaties met leveranciers mogelijk. Zij profiteren op hun beurt van het platform doordat ze informatie bijeen kunnen brengen die vaak verspreid is over hun hele organisatie. Antalis is de enige papierdistributeur die zo’n complete verzameling van gegevens op sociaal- en milieugebied heeft opgezet en een dergelijk platform voor traceerbaarheid heeft ingericht.

Antrak in detail

Naast de algemene zakelijke informatie en contactinformatie, wordt aan de leveranciers gevraagd een vragenlijst in te vullen met uitgebreide informatie over:

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
    MVO-verslagen, collectieve overeenkomsten, implementatie van milieunormen, maatregelen op het gebied van bedrijfsethiek, veiligheid op het werk, gelijke kansen, respect voor mensenrechten en werkomstandigheden.
  • Voldoen aan wet- en regelgeving over producten
    Naleving van de EU-houtverordening (over boomsoorten die bij de papierproductie worden gebruikt en het land van herkomst), EU REACH verordening, FSC® en PEFC criteria, verordeningen over contact met voedsel, richtlijnen voor afval en ook milieu eigenschappen van producten zoals het percentage recyclede vezels dat is gebruikt. Certificaten die naleving aantonen, moeten worden aangeleverd. 
  • Productlocatie
    ISO certificeringen + geldigheidsdatum, aantal ongevallen op de locatie, etc.