Privacybeleid sollicitanten

Jouw privacy is belangrijk voor Antalis en wij willen dan ook als organisatie aan de privacywetgeving voldoen. We hebben dit privacy beleid geschreven om je te helpen begrijpen en te informeren welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom wij die verzamelen, wat wij daarmee doen, hoe lang wij jouw gegevens bewaren, hoe wij die gegevens beveiligen, wat jouw rechten zijn en bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van kandidaten


1. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens: Wanneer u online solliciteert naar een vacature bij Antalis, verwerkt Antalis de persoonsgegevens die u in de verplichte velden invoert. We doen dit op basis van ons rechtmatig belang om geschikte kandidaten te selecteren voor de vacatures die we op onze website publiceren. U bent niet verplicht om de gevraagde informatie te verstrekken, maar ze is wel noodzakelijk om uw sollicitatie te kunnen indienen.
We verzamelen de volgende gegevens tijdens een wervingsproces:
- identificatie- en contactgegevens (achternaam, voornaam, geslacht, e-mailadres, adres, telefoonnummer);
- cv, foto, opleidingstraject, loopbaan, sollicitatiebrief, interesses en alle informatie die tijdens sollicitatiegesprekken wordt verzameld;
- alle informatie die u in het kader van het wervingsproces vrijwillig verstrekt (professionele referenties, diploma’s, opleidingen enz.).
Deze gegevens kunnen aan ons worden verstrekt door derden, zoals wervingsorganisaties, of door de referenties die u ons tijdens het wervingsproces hebt verstrekt.

Deze informatie is nodig om uw sollicitatie naar één of meerdere vacatures bij Antalis te kunnen verwerken. Deze gegevens worden gedurende het hele wervingsproces handmatig en/of automatisch verwerkt zodat Antalis met u kan communiceren in het kader van deze vacatures en meer in het algemeen met het oog op het beheer van uw sollicitatiedossier. Aangezien Antalis als internationale groep ook buiten de Europese Unie actief is, worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt.

Als u via onze website hebt gesolliciteerd, worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt door onze provider die vestigingen heeft in verschillende landen over de hele wereld. Tijdens het wervingsproces is het ook mogelijk dat we de persoonsgegevens die u ons in verband met de sollicitatie hebt verstrekt, doorgeven aan en/of toegankelijk maken voor sommige dochterondernemingen van Antalis. Deze dochterondernemingen kunnen zich in alle landen ter wereld waar de Antalis-groep actief is bevinden. Deze ontvangers krijgen alleen inzage in uw gegevens als dat noodzakelijk is en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld.

Wanneer deze ontvangers zich in een land bevinden dat geen passend beschermingsniveau biedt in het kader van de AVG/GDPR, maken we gebruik van standaardcontractbepalingen om uw persoonsgegevens veilig te kunnen doorgeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor gegevensoverdrachten aan bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gecertificeerd, maken we bovendien gebruik van de bescherming die wordt geboden door het EU-VS-privacyschild (het ‘Privacyschild’).

2. Bewaartermijn voor gegevens
Uw persoonsgegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie minimaal 1 jaar bewaard. Als de toepasselijke verjaringstermijn meer dan 1 jaar bedraagt, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren tot die termijn is verstreken.

3. Uw rechten
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:
- Het recht van inzage (kosteloos), recht van wijziging, recht op rectificatie, recht op het verwijderen van gegevens, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
- U hebt het recht om uitleg te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of u kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking ervan.
- U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.
- Tot slot kunt u ons ‘speciale richtlijnen’ sturen met betrekking tot de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek mailen naar dataprotection-HRHQ@antalis.com.
Voor meer informatie verwijzen we naar het Privacybeleid van Antalis.