Over Antalis nederland

About_Us_CSR_259x194.jpg

Maatschappelijk  Verantwoord Ondernemen

Onze verantwoordelijkheden

Als toonaangevende internationale distributeur van communicatie ondersteunend materiaal neemt Antalis zijn verantwoordelijkheid op economisch, sociaal en milieugebied serieus. We werken bovendien continu aan het verbeteren van onze prestaties op deze terreinen.

Alle Antalis-landen hebben dan ook de "Duurzaamheidsverklaring" ondertekend.Global Compact
Antalis is sinds 2012, op internationaal niveau, lid van Global Compact. Dit is een door de VN gelanceerd initiatief om bedrijven te stimuleren volgens de richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te werken. Global Compact kent tien basisprincipes op vier belangrijke gebieden: mensenrechten, werkomgeving, milieu en corruptie. Antalis Benelux werkt er hard aan om de tien internationale principes op lokaal niveau nu volledig in te vullen en te implementeren.

Zie voor meer info: http://www.globalcompact.com

Certificering
Antalis hanteert een gedegen kwaliteitszorgsysteem. Ook zijn wij FSC®- en PEFC Chain of Custody gecertificeerd. 
Voor zover wij kunnen beoordelen en conform de informatie die wij hebben gekregen van onze leveranciers, voldoen alle producten die wij leveren aan de REACH-verordening. REACH is het EU-programma voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen in de Europese Unie.

Ecovadis Gold status
Antalis heeft sinds februari 2018 van Ecovadis de Gold status ontvangen voor haar MVO-beleid. Ecovadis is een platform dat onafhankelijke reviews over Maatschappelijk Verantwoord ONdernemen afgeeft. De Gold status is de hoogste die een bedrijf kan krijgen.

 

De award erkent de kwaliteit van Antalis’ langlopende MVO-activiteiten met betrekking tot haar bewustmakingscampagnes en commerciële activiteiten met klanten en partnerbedrijven.