Over Antalis Nederland

Environment_green_selection_ContentPage_259x194.jpg

Ons  beleid

Gericht op duurzaamheid

Antalis zoekt continu naar mogelijkheden om zo min mogelijk milieubelastend te ondernemen. We kiezen zoveel mogelijk voor papiersoorten gemaakt van duurzame grondstoffen. Wij selecteren streng gecontroleerde papiersoorten voorzien van FSC®- of PEFC-keurmerk. Daarmee is gegarandeerd dat de papierpulp is gemaakt van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Maar onze eco-missie gaat verder. Antalis is het eerste bedrijf dat een multisite FSC® en PEFC certificering heeft opgezet. Dit zorgt ervoor dat in de gehele toeleveringsketen de traceerbaarheid en volledige transparantie is gewaarborgd. Ook zet Antalis zich in voor verdere verduurzaming van de papierketen door - waar mogelijk - te kiezen voor producten met een EU ecolabel. Dit keurmerk stelt niet alleen strenge eisen aan de duurzame winning van de grondstof maar ook strenge milieueisen aan het productieproces en transport.

Antalis kiest bewust voor fabrikanten die ISO 14001 of EMAS gecertificeerd zijn. ISO 14001 en EMAS zijn milieuzorgsystemen waarmee de milieurisico's van de bedrijfsvoering worden beheerst en indien mogelijk verminderd. EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme.

Wij vragen de fabrikanten van onze producten actief om een Paper Profile of Environmental Declaration. Bovendien werken onze zorgvuldig geselecteerde leveranciers volgens onze ‘Groene gedragscode voor leveranciers’.

Breed assortiment groene producten
Antalis verkoopt een breed assortiment gecertificeerde en/of van keurmerk voorziene producten (onder andere FSC
®, PEFC en Europees Ecolabel). Daarbij gaat het niet alleen om papier, maar ook om volledig recycled assortiment verpakkingsmaterialen en materialen voor visuele communicatie.
Antalis beschikt over ruime expertise op het gebied van de milieueigenschappen van onze producten. Deze en informatie uit Paper Profiles en de Environmental Declarations van onze leveranciers communiceren we actief. Onze Paper Consultant deelt deze kennis graag met u. Ook geven wij op-maat gemaakte trainingen.

Economische en sociale verantwoordelijkheid
In bedrijfsvoering van Antalis kiezen wij voor lange termijn winstgevendheid. Zij maakt zich sterk voor open en eerlijke informatieverschaffing. Wij onthouden ons van corruptie en omkoping.
Antalis heeft respect voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Zij draagt zorg voor veiligheid en welzijn op de werkvloer en heeft respect voor verschillende culturen. Alle medewerkers krijgen training en opleiding over milieuzaken, op gebied van veiligheid, ongeval- en brandpreventie en verantwoord omgaan met wqerktuigen in het magazijn.
Antalis stimuleert haar werknemers zich te ontwikkelen en heeft een intern opleidings- en trainingsprogramma: Antalis Academy. Alle medewerkers worden binnen de Antalis Sales Academy regelmatig bijgeschoold en getraind. Ook verzorgen wij seminars voor onze relaties.

Zorg voor milieu in eigen huis
Onze vestigingen streven ook hun eigen ecologische doelstellingen na op het gebied van reststoffen, beperking van hun ecologische voetafdruk en vermindering van hun energieverbruik. Belangrijkste criteria zijn de CO2-uitstoot en brandstofverbruik.
Met al deze maatregelen maken we een kleine stap in de richting van een betere planeet. Dus bent u op zoek naar oplossingen op het gebied van duurzame ontwikkeling? Just ask Antalis.