Milieu

Environment_procurement_policy_ContentPage_259x194.jpg

Ons inkoopbeleid

Antalis kiest bewust voor fabrikanten die ISO 14001- of EMAS-gecertificeerd zijn

ISO 14001 en EMAS zijn milieuzorgsystemen waarmee de milieurisico's van de bedrijfsvoering worden beheerst en verminderd. EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme. Wij vragen de fabrikanten van onze producten actief om een Paper Profile of Environmental Declaration.
Bovendien werken onze zorgvuldig geselecteerde leveranciers volgens onze ‘Groene gedragscode voor leveranciers’.


EU-houtverordening
Onze hout gerelateerde producten voldoen aan de, in maart 2013 in werking getreden, wetgeving met betrekking tot import van legaal hout en papier. Voor meer informatie, zie bijgaande links.

FSC® informatie EU-houtverordening

PEFC informatie EU-houtverordening

 

Hoe gaan we te werk?

  •  * Wij moedigen leveranciers aan efficiënt en milieubewust te produceren
  •  * Wij doen zaken met fabrieken en leveranciers die een gecertificeerd milieumanagement (EMS)-systeem hebben of ernaar toewerken, zoals ISO 14001 of het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) of andere internationaal erkende industrienormen
  •  * Wij erkennen leveranciers die een duidelijk milieubeleid volgen
  •  * Wij werken met leveranciers die een ruim assortiment milieuvriendelijke producten aanbieden (bijvoorbeeld met certificaat en/of recycled)
  •  * Wij moedigen leveranciers aan om de CO₂-voetafdruk van hun producten te monitoren en om de ontwikkeling van producten en fabrieksactiviteiten met lage CO₂-voetafdruk na te streven
  •  * In overleg met de fabrikanten organiseren wij het transport naar onze distributiecentra zodanig dat de afstanden zo kort mogelijk zijn, met als doel laag fossiele brandstofgebruik en verminderde emissies zoals CO₂
  •  * Op verzoek verlenen wij ondersteuning, begeleiding en advies aan onze klanten omtrent herkomst en milieuparameters van onze producten
  •  * Wij voeren systemen in om de milieuprestaties en -activiteiten van onze leveranciers te registreren, te beoordelen en te evalueren

 

Download Antalis Milieucriteria

Verantwoorde inkoop

Sequana heeft een kader voor verantwoorde inkoop ontwikkeld, gebaseerd op de Gedragscode van Sequana en op de MVO-principes van de groep. Doel is het garanderen van duurzaamheid en verantwoordelijkheid in al onze inkoopactiviteiten. Dit kader heeft betrekking op alle inkoop van houtpulp en papier binnen de eenheden van de groep (Antalis en Arjowiggins.)

Dit kader en de daarmee samenhangende principes zijn gespecificeerd in het ‘Duurzame aankoopbeleid houtpulp en papier’ zoals dat in december 2013 door de groep is aangenomen. Klik hier voor meer informatie.

Als u meer wilt weten over Antrak, de duurzame toeleveringsketen van Antalis, klik dan hier.  

antrak_259x194.jpeg