milieu

Reach_259x194.png

Antalis & Europese REACH regulering

Antalis neemt het milieu serieus 

Geachte partner en geachte klant,

Wellicht bent u ervan op de hoogte dat de Europese regelgeving 1907/2006, aangaande de Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen (REACH) vanaf 1 juni 2007 in werking is getreden. De naleving gebeurt in meerdere fases en de reguliere voorschriften variëren al naar gelang de aard van de producten en de hoeveelheden die geïntroduceerd worden op de Europese markt.

Antalis, als distributeur, heeft geen pre-registratie- of registratieplicht onder REACH.

Natuurlijk werkt Antalis nauw samen met zijn leveranciers om ervoor te zorgen dat deze, samen met hun toeleveranciers, de regelgeving met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen die ze gebruiken, handhaven en zal dit blijven doen in de toekomst.

REACH-voorschriften bevatten ook een informatieplicht voor bepaalde producten die een ‘Zeer Risicovolle Stof’* bevatten met een gewichtspercentage van meer dan 0.1%.

Op basis van onze huidige kennis en de specifieke informatie verstrekt door onze leveranciers, bevat slechts een zeer klein aantal producten in het Antalis assortiment dergelijke stoffen. De lijst met deze producten en alle noodzakelijke details zijn op verzoek beschikbaar en worden geactualiseerd als we nieuwe informatie van onze leveranciers ontvangen. 

Onze sales teams zijn beschikbaar om alle vragen te beantwoorden die u wellicht heeft over dit onderwerp. 

*Zeer risicovolle stoffen volgens REACH (Annex XIV): Carcinogenen, mutagenen of Reproductie toxische stoffen (CRM categorie 1 of 2), slecht afbreekbaar, bioaccumulerend en giftig (PBT) of zeer slecht afbreekbaar en zeer bioaccumulerend  (vPvB) of stoffen die aanleiding geven tot soortgelijke bezorgdheid. 

Voor de printversie, klik hier

Download het officiële EU-document.