Milieu

Antalis Green Tool Box

Green Tool Box

Samenwerken om mythes rond papier te ontmaskeren

Veel mensen geloven dat papier niet milieuvriendelijk is. Misverstanden hebben de reputatie van papier onterecht aangetast. Antalis heeft besloten een actief standpunt in te nemen in de discussie over papier & het milieu. Met meer kennis kunnen gebruikers de juiste beslissingen over papier nemen.

Antalis heeft verschillende communicatietools ontworpen en geproduceerd. Deze tools kunt u gebruiken om een goed onderbouwd verhaal te vertellen over de verantwoordelijkheid die de papierindustrie neemt voor het milieu. De papierindustrie is de grootste gebruiker van herbruikbare energie. Papier is, in tegenstelling tot mobiele media-apparaten, volledig recyclebaar. Veel mensen weten niet dat voor de papierindustrie bossen worden aangelegd die duurzaam worden beheerd en bijdragen aan biodiversiteit. Werk met ons samen en creëer meer bewustzijn over papierproductie.

Om snel inzicht te geven in de milieuprestaties van een papiersoort ontwikkelde Antalis het Green Star System. Hiermee krijgt het papier een waardering op basis van grondstofgebruik en het productieproces. Alle 3-, 4- en 5-sterren papieren vallen onder milieuverantwoord.

Onderdeel van de Green Tool Box is een video waarin alle voordelen van papier de revue passeren. Deel deze video en de andere tools met klanten, zodat deze kennis zich kan verspreiden. Hieronder vindt u de tools en de informatie over hoe deze gebruikt kunnen worden.

Misvattingen over papier:

 • - Papier draagt bij aan ontbossing
 • - We moeten printen te allen tijde vermijden
 • - We moeten stoppen met het produceren van miljoenen exemplaren van geprinte catalogi
 • - We moeten administratieve formulieren online invullen
 • - Het beleid van een papierloos kantoor is veel eco-verantwoorder
 • - Wie minder papier verbruikt handelt economisch verantwoord
 • Deel deze video met uw klanten en relaties

 • Deel deze video met uw klanten en relaties

 • Gebruik deze e-mailhandtekening

  green-signature-master-nl.png

  >> Bewaar deze afbeelding op de computer (klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies 'opslaan als')

  >> Integreer de afbeelding in de e-mailhandtekening

  >> Creëer een link achter de afbeelding die naar de Wist u dat?-video verwijst, die eerder op uw website is gepost.