Milieu

Ecolabel, Antalis

EU Ecolabel beschikbaar voor bedrukt papier

Producten met het EU Ecolabel moeten voldoen aan milieu-eisen die van toepassing zijn op alle stadia van de levenscyclus van het product. Ten opzichte van andere vergelijkbare producten op de markt betekent dat minder belasting van het milieu, zoals lagere lucht- en wateremissie, gereduceerd verbruik van elektriciteit en verbeterd hergebruik van afval.


De EU Ecolabel criteria voor bedrukte papierproducten zijn vastgesteld om bedrukte papierproducten te belonen die zijn geproduceerd volgens strenge milieu-eisen, maar ook om te garanderen dat de gedrukte documenten geschikt zijn om te recycleren.

Daarom is het label voor elk bedrijf een uitstekende manier om te communiceren over de hoge milieukwaliteit van zijn drukwerk.


Certificeerbare producten

Alleen producten die het resultaat zijn van het drukproces op papier, komen in aanmerking voor dit logo. Behalve bedrukking kan het proces ook betrekking hebben op de afwerking (bijvoorbeeld vouwen, stempelen en snijden of samenvoegen, door lijmen, binden, innaaien).

Tot de bedrukte papierproducten behoren kranten, reclamematerialen en nieuwsbladen, magazines, tijdschriften, catalogi, boeken, folders, brochures, posters, visitekaartjes en labels.

Het bedrukte papierproduct moet voor minstens 90% van het gewicht bestaan uit papier, karton of substraten op papierbasis, behalve boeken, catalogi, brochures of formulieren. Die moeten voor minstens 80% van het gewicht bestaan uit papier, karton of substraten op papierbasis. Inserts, omslagen en elk ander bedrukt deel van het uiteindelijk bedrukte papier moeten worden beschouwd als onderdeel van het bedrukte papierproduct.


EU Ecolabel aanvragen

De EU Ecolabel criteria voor bedrukt papier omvatten:

Een specifiek deel voor de locatie, met betrekking tot managementprocedures;
Een specifiek deel voor het product, dat kan veranderen tijdens de geldigheidsduur van de EU Ecolabel licentie (voorbeelden: het papiersubstraat, verbruiksartikelen gebruikt om af te drukken,  coating en afwerking van het bedrukte papierproduct of de hoeveelheid papierafval die wordt geproduceerd).

De EU Ecolabel criteria voor bedrukt papier richten zich op de milieu-impact van de producten in de verschillende stadia van de productie en leggen beperkingen op wat betreft het substraat, uitgesloten of beperkt gebruikt van bepaalde stoffen, emissies in water en lucht, afvalbeheer en mogelijkheid om te recyleren, energieverbruik, informatie en training van het personeel.

De aanvrager moet een dossier samenstellen met alle relevante data en verklaringen van producenten die verband houden met het EU Ecolabel product en met documentatie voor alle relevante criteria van het product. Alle relevante documentatie moet samen met de aanvraag worden verzonden naar het Bevoegd Orgaan.

Na ontvangst van de aanvraag zal het Bevoegd Orgaan het dossier doornemen en ook de documentatie die direct door de leveranciers is opgestuurd. Het Bevoegd Orgaan heeft de mogelijkheid om meer informatie op te vragen, indien noodzakelijk.


Wie kan het EU Ecolabel aanvragen?

Producenten, importeurs, dienstverleners, handelaren en detailhandelaren kunnen aanvragen indienen voor het Ecolabel. Voorbeelden van mogelijke aanvragers zijn uitgevers, redacteuren, boekverkopers, drukkers, adverteerders/pr-bureaus, particuliere bedrijven en publieke instellingen.

Een EU Ecolabel licentie voor bedrukt papier wordt niet verleend aan een printservice of een printbedrijf.

Een aanvraag voor bedrukte papierproducten kan worden ingediend voor:
Een specifiek bedrukt papierproduct aangeduid met een handelsnaam (bijv. magazine XXX) of
Eén productcategorie (bijv. magazines, brochures, boeken, kranten). In dat geval moet de productcategorie zo precies mogelijk worden beschreven (bijv. magazines, gelijmd, formaat X-Y, pagina’s A-B).

Klik hier voor meer informatie.