Milieu

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Antalis streeft naar groei in combinatie met milieuverantwoord handelen.


De duurzaamheidsstrategie van Antalis berust op 3 pijlers:

• Ecologische verantwoorde producten en diensten
• FSC®- en PEFCTM(Chain of Custody) -certificering over meerdere locaties
• Gedragscode voor leveranciers

Om deze betrokkenheid te ondersteunen hebben alle Antalis-landen de 'Antalis Duurzaamheidsverklaring' onderschreven. Ze beschikken over actieplannen voor het beperken van hun CO₂-voetafdruk binnen de leveringsketen en hebben een gescheiden afvalbeheer-traject. Antalis wil haar klanten, die steeds milieubewuster worden, een uitgebreid assortiment gecertificeerde en recyclede producten aanbieden. We zijn continu op zoek naar uitbreiding van dit productassortiment. Naast de focus op producten met sterke milieuprestaties besteedt Antalis ook aandacht aan de milieucertificering van de volledige leveringsketen.

Antalis is de eerste op de markt met een multi-site FSC®- en PEFCTM (Chain of Custody)-certificaat om zo een volledige traceerbaarheid en transparantie van de hele leveringsketen mogelijk te maken. Er worden audits uitgevoerd op het vlak van logistiek (etikettering, levering en bijbehorende documenten), maar ook informatiesystemen (referentiebepaling, productcategorieën ...) en marketing- en verkoopprocessen (gebruik van logo's, opleiding ...) moeten voldoen aan strenge eisen.

Certificering
Antalis hanteert een gedegen intern kwaliteitszorgsysteem. Sinds 1993 zijn we ISO 9001 gecertificeerd. Jaarlijks laten wij onze werkwijze door een externe partij (Lloyds) controleren.


EcoVadis Silver Status
Sinds oktober 2018 heeft de Antalis groep (41 landen wereldwijd) van EcoVadis de Silver status ontvangen voor haar MVO-beleid. EcoVadis is een platform dat onafhankelijke reviews over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen afgeeft. 
De award erkent de kwaliteit van Antalis’ langlopende MVO-activiteiten met betrekking tot haar bewustmakingscampagnes en commerciële activiteiten met klanten en partnerbedrijven. 


Download het Milieubeleid Antalis Verantwoord Ondernemen