Milieu

Antrak

De duurzame toeleveringsketen van Antalis

Antalis zet zich in om ervoor te zorgen dat groei hand in hand gaat met milieuverantwoorde bedrijfsvoering.

Het Antrak platform, speciaal voor leveranciers die papier, materialen voor visuele communicatie en verpakkingen aan Antalis leveren, is bedoeld om de traceerbaarheid en de duurzaamheid van de toeleveringsketen van Antalis te versterken. Dit instrument verzamelt en centraliseert wereldwijd uitgebreide informatie over het MVO-beleid van leveranciers, gegevens over naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van producten (inclusief volledige traceerbaarheid) en certificeringen van bijbehorende productielocaties. Hiermee plaatst Antalis zich in de voorhoede van het supply chain management en biedt zijn klanten volledige zekerheid over hoe verantwoord de producten zijn die Antalis inkoopt. 

Antrak: uniforme en uitgebreide gegevens over de toeleveringsketen samengebracht in één structuur 

Door uitgebreide informatie over traceerbaarheid in de toeleveringsketen te verzamelen en centraal toegankelijk te maken, is Antalis in staat zijn klanten van degelijke MVO-gegevens voorzien. Daarnaast maakt het ook sterke, transparante relaties met leveranciers mogelijk. Zij profiteren op hun beurt van het platform doordat ze informatie bijeen kunnen brengen die vaak verspreid is over hun hele organisatie. Antalis is de enige papierdistributeur die zo’n complete verzameling van gegevens op sociaal en milieugebied heeft opgezet en een dergelijk platform voor traceerbaarheid heeft ingericht.

De verzamelde informatie wordt gecontroleerd op coherentie en een geïntegreerde module voor grondig onderzoek identificeert elk mogelijk risico in relatie tot de leverancier (van de boomsoorten die in het product worden gebruikt tot het land van herkomst). Een intern comité onderneemt vervolgens actie om het vastgestelde risico te reduceren. 

Antrak in detail:

Naast de algemene zakelijke informatie en contactinformatie, wordt aan de leveranciers gevraagd een vragenlijst in te vullen met uitgebreide informatie over:


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO-verslagen, collectieve overeenkomsten, implementatie van milieunormen, maatregelen op het gebied van bedrijfsethiek, veiligheid op het werk, gelijke kansen, respect voor mensenrechten en werkomstandigheden.

Voldoen aan wet- en regelgeving over producten: naleving van de EU-houtverordening (over boomsoorten die bij de papierproductie worden gebruikt en het land van herkomst), EU REACH verordening, FSC® en PEFC criteria, verordeningen over contact met voedsel, richtlijnen voor afval en ook milieu eigenschappen van producten zoals het percentage recyclede vezels dat is gebruikt. Certificaten die naleving aantonen moeten worden geleverd. 

 Productlocatie: certificeringen + geldigheidsdatum, aantal ongevallen op de locatie 

Antrak is de concrete implementatie en voortzetting van het Duurzame Beleid Houtpulp en Papierherkomst. Dit beschrijft de inspanningen van Antalis om te zorgen dat hout wordt gebruikt uit legale, duurzame en verantwoord beheerde bronnen en het ondersteunt initiatieven en systemen voor bosbeheer die dit promoten. Het platform en het beleid vormen een integraal onderdeel van het Antalis Green Connection Initiative op basis waarvan de groep nauw wil samenwerken met zijn leveranciers, klanten en andere stakeholders in de papierindustrie om producten en oplossingen te ontwikkelen die milieuvriendelijkheid promoten.


Over Antrak

Antrak is een open source SaaS platform ontwikkeld door Factor-X. Doel daarvan is om het voor bedrijven mogelijk te maken dat ze op een efficiënte en vereenvoudigde manier sociale en milieueffecten in toeleveringsketens kunnen nagaan en naleving van wet- en regelgeving kunnen garanderen. Factor-X is een consultancy voor koolstofregistratie gespecialiseerd in risicoanalyse, innovatieve economische modellen, duurzaam investeren, coaching en training. Meer informatie: www.factorx.eu en http://antalis.myrmex.coop/