Kenniscentrum

xerox-certified-259x194.png

100% Performance Guaranteed

1/ The Recommended Media List (RML) bevat Xerox® substraten, geoptimaliseerd voor digitale toepassingen, ontwikkeld volgens nauwkeurige specificaties en geproduceerd ten behoeve van optimale en constante prestaties op het gebied van beeldkwaliteit. Xerox® substraten zijn intensief getest door Xerox®.

Elk substraat dat voorkomt op de Recommended Media List (RML) geeft een optimaal resultaat op de desbetreffende Xerox® (productie)printers.
Op deze manier kan Antalis het 100% Performance Guaranteed aanbieden.

 

De testprocessen van Xerox® voor papier en printmedia zijn uniek

Met de gecombineerde kennis van papierfabricage en digital printing zijn engineers van Xerox® in staat te garanderen dat producten niet alleen aan esthetische maar ook aan de noodzakelijke technische eigenschappen voldoen om perfect te kunnen functioneren in de afdrukapparatuur. De certificering verwijst niet alleen naar een specifieke papier- of printmedia fabriek, maar ook naar bepaalde papiermachines, coaters en onderdelen van de productie.

> Papier en printmedia specificaties

Elke aanbevolen kwaliteit heeft gespecificeerde fysische eigenschappen die gerespecteerd dienen te worden. Daartoe behoren gramgewicht, dikte, stijfheid, bladformatie, gladheid, witheid, opaciteit en relatieve vochtigheid. Deze eigenschappen bepalen niet alleen het uiterlijk en tactiliteit maar kunnen ook de runnability en printkwaliteit beïnvloeden.

> Papier en printmedia structuur

Naast deze fysische eigenschappen beoordelen Xerox® engineers nauwkeurig de bladstructuur door te kijken naar de gebruikte papiervezels, looprichting, samenstelling van de vulstof, oppervlaktespanning, reactie op verschillende vochtigheidsgehaltes, elektrostatische- en kruleigenschappen. Deze eigenschappen kunnen de runnability beïnvloeden in zowel Xerox® printers als andere digitale drukpersen. Ze zullen geoptimaliseerd moeten worden voor een constante toevoer van papier uit de papierlades en vastlopers, vervuiling en serviceklachten worden voorkomen. De gewenste afdrukkwaliteit wordt dan bereikt en de vellen komen zo vlak mogelijk uit de printer.

> Intensieve testen en inspecties bij papierfabrieken

Xerox® mediatechnici, die met zowel de papierfabrieken als de Xerox® Printer hardware teams samenwerken, kunnen een brug slaan tussen enerzijds de papierfabricage en anderzijds de eisen die gesteld worden aan de verschillende printermodellen. Er worden betrouwbare statistische steekproefmethoden en tests uitgevoerd in Xerox® printers omwille van de reproduceerbaarheid. Doorgaans houdt dit in dat de producten drie afzonderlijke kwalificatietests moeten doorstaan. De Xerox® engineers beoordelen tevens de kwaliteit van de productie-installaties zodat de controle- en meetprocedures in acht worden genomen om de hoge kwaliteit en consistentie te kunnen waarborgen. 

xerox-100%-performance-259x194.png

2/ De Antalis Media Compatibility Matrix (MCM) bevat door Antalis gedistribueerde substraten, die speciaal zijn getest door het Xerox MCTC (Xerox® Media and Consumables Technology Center) in de United States op de volgende Xerox® (productie)printers:

- Xerox® iGen® 3/4/150
- Xerox® 700
- Xerox® Colour Press 800/1000
- Xerox® C75/J75

De volgende evaluaties zijn uitgevoerd voor elk Antalis substraat op elk van deze Xerox® printers:

- Substraten 75-216 g/m² : auto duplex prestaties
- Substraten ˃ 216 g/m²: simplex en auto duplex prestaties
- Tonerhechting
- Beeldkwaliteit
- Mate van krullen van substraten
- Neiging tot verontreiniging in printer
- Prestaties bij uitvoer
- Prestaties bij invoer
- Opvallende bijwerkingen in combinatie met afwerking
- Voor iGen® specifiek: evaluatie van de registratie en de “paper path timing”, (zoals vereist in het iGen® Programma)
- Alle substraten zijn geëvalueerd aan de hand van standaard settings of binnen de marges om de beste prestaties te verkrijgen testprocessen van Xerox® voor papier en printmedia zijn uniek

Producten die aangeduid staan met een “G” in de MCM voor een bepaalde Xerox® printer zullen uitstekende printresultaten geven bij gebruik van de standaard settings voor optimale prestatie. Hierdoor kan Antalis het 100% Performance Guaranteed aanbieden. Bij sommige substraten adviseren wij eerst te testen aangezien printresultaten af kunnen hangen van de printklus, dit wordt aangegeven in de lijst.