Privacy beleid

 

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website; dit beleid bepaalt hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen.

(1) Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:

a) informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginabezichtigingen en websitenavigatie
b) informatie betreffende transacties die werden verricht tussen u en ons op of in verband met deze website
c) informatie die u ons verstrekt om bij ons geregistreerd te worden
d) informatie die u ons verstrekt om u in te schrijven op onze websitediensten, kennisgevingen per e-mail en nieuwsbrieven
e) enige andere informatie die u ons zou willen versturen

(2) Cookies

Een cookie bestaat uit informatie die wordt verzonden door een webserver naar een webbrowser en die wordt opgeslagen door de browser. De informatie wordt vervolgens teruggezonden naar de server telkens de browser een pagina opvraagt van de server. Dit stelt de webserver in staat om de webbrowser te identificeren en te traceren.

Wij kunnen zowel “session” cookies als “persistent” cookies gebruiken op de website. Wij zullen de “session” cookies gebruiken om: u te kunnen traceren terwijl u navigeert op de website.

“Session” cookies worden gewist van uw computer wanneer u uw browser sluit. “Persistent” cookies blijven opgeslagen op uw computer tot ze gewist worden of tot ze een specifieke vervaldatum bereiken.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over websitegebruik door middel van cookies, die worden opgeslagen op computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om verslagen aan te maken over het gebruik van de website. Google zal deze informatie opslaan. Googles privacybeleid is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html.

De meeste browsers stellen u in staat om alle cookies te weigeren, terwijl sommige browsers u alleen toelaten cookies van derden te weigeren. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld alle cookies weigeren door te klikken op “Extra”, “Internetopties”, “Privacy”, en “Alle cookies blokkeren” te selecteren door gebruik te maken van de glijdende selector. Het blokkeren van alle cookies zal echter een negatieve impact hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

(3) Gebruik van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die aan ons worden overgemaakt via deze website zullen gebruikt worden voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid of in relevante delen van de website.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

a) de website te beheren;
b) uw browse-ervaring te verbeteren door de website te personaliseren;
c) u in staat te stellen om de op de website beschikbare diensten te gebruiken;
d) u algemene (niet-marketing) commerciële mededelingen te versturen;
e) u kennisgevingen per e-mail te versturen waarom u specifiek hebt verzocht;
f) u onze nieuwsbrief en andere marketingmededelingen te versturen met betrekking tot onze zaken of de zaken van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren, per post of, wanneer u hiermee specifiek hebt ingestemd, per e-mail of een gelijkaardige technologie (u kunt ons op elk ogenblik informeren als u geen marketingmededelingen meer wenst te ontvangen);
g) derden statistische informatie te verschaffen over onze gebruikers – maar deze informatie zal niet gebruikt worden om een individuele gebruiker te identificeren;
h) vragen en klachten door of over u met betrekking tot de website te behandelen;


Wanneer u persoonsgegevens overmaakt voor publicatie op onze website, zullen wij die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden overmaken voor directmarketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

(4) Bekendmakingen

Wij kunnen informatie over u bekendmaken aan onze werknemers, bestuurders, agenten, leveranciers of onderaannemers in zoverre dit redelijkerwijze noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid bepaalde doeleinden.

Daarenboven kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken:

a) in zoverre dat wij door de wet genoodzaakt zijn dit te doen;
b) in verband met gerechtelijke procedures of potentiële gerechtelijke procedures;
c) om onze wettelijke rechten te bewijzen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van de verstrekking van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
d) aan de koper (of potentiële koper) van enige zaak of bezitting die wij verkopen of voornemens zijn te verkopen; en
e) aan enige persoon waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat deze een beroep kan doen op een rechtbank of enige andere bevoegde autoriteit voor bekendmaking van die persoonsgegevens wanneer die rechtbank of autoriteit redelijkerwijze de bekendmaking van die persoonsgegevens zou kunnen bevelen.

 

Behoudens andersluidende bepaling in dit privacybeleid zullen wij uw informatie niet aan derden verstrekken.

(5) Internationale gegevensoverdrachten

Informatie die wij verzamelen kan opgeslagen en verwerkt worden in en overgedragen worden tussen de landen waarin wij werkzaam zijn om ons in staat te stellen om de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Informatie die u verstrekt kan overgedragen worden naar landen die geen wetten inzake gegevensbescherming hebben die gelijkaardig zijn aan deze die van kracht zijn in de Europese Economische Ruimte.

Daarenboven zullen de persoonsgegevens die u ingeeft voor publicatie op de website gepubliceerd worden op het internet en kunnen deze, via het internet, in de hele wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of het misbruik van deze informatie door anderen niet voorkomen.

U stemt uitdrukkelijk in met die overdrachten van persoonsgegevens.

(6) Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgen nemen om het verlies, het misbruik of de verandering van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij zullen alle persoonsgegevens die u ons verstrekt opslaan op onze beveiligde (met paswoord en firewall beschermde) servers.

Uiteraard is de overdracht van gegevens via het internet inherent onzeker en kunnen wij de veiligheid van gegevens via het internet niet garanderen.

(7) Beleidsaanpassingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door plaatsing van een nieuwe versie ervan op onze website. U dient deze pagina occasioneel te controleren om u ervan te vergewissen dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

(8) Uw rechten

U kunt ons de opdracht geven om u alle persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bezitten. Het verstrekken van die informatie is onderhevig aan:

a) de betaling van een vergoeding; en
b) de levering van een afdoende bewijs van uw identiteit (te dien einde aanvaarden wij meestal een fotokopie van uw identiteitskaart die voor echt verklaard is door een advocaat of een bank plus een origineel exemplaar van een energiefactuur waarop uw huidig adres wordt vermeld).

 

Wij kunnen die persoonsgegevens inhouden in zoverre dit toegelaten is door de wet.

U kunt ons te allen tijde per e-mail de opdracht geven om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. In de praktijk zult u gewoonlijk ofwel uitdrukkelijk vooraf de toestemming geven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden ofwel zullen wij u de gelegenheid geven om een “opt-out” te doen betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

(9 Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybeleidslijnen of praktijken van websites van derden.

(10) Updaten van informatie

Gelieve ons te laten weten of de persoonsgegevens in ons bezit moeten verbeterd of bijgewerkt worden.

(11) Contact

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve ons een e-mail te sturen naar info@antalis.nl

Contact